София, Лозенец, ул. Mеджур 28

тел.: 0889729730

e-mail : top_beauty@abv.bg

ЦПО “TOP BEAUTY”

Директор: Павлина Стоева