20.12.2006
Даваме възможност на настоящи козметици и фризьори да повишат професионалната си квалификация чрез продължаващо обучение и да получат Свиделство за професионална квалификация след успешно полагане на  държавните изпити по теория и практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация.

17.12.2006
Организира кръгли  маси,  семинари и тематични курсове за фризьори и козметици и интересуващи се в областта на здревето и красотата.

 

14.12.2006
Специални отстъпки – 10% намаление ако се плаща пълната такса за трите нива; 10% семейна отстъпка ако се запишат двама от едно семейство.

 

21.11.2006
Изграждане на умения за клинично мислене и индивидуален подход в планирането и прилагането на козметични грижи и лечение.