Център по професионално обучение "TOP BEAUTY" е лицензиран към Националната агенция за професионално образование и обучение - гр. София. В него се провежда обучение по специалносите "Козметика" и "Фризьорство".

Тази програма е създадена за първи път в България по изискване на Европейски съюз за обучение по специалности “козметика” и "фризьорство".

Обучаващите, изпълнили задълженията си по учебния план, получават свидетелствео за професионална квалификация по специалностите "Козметика" и "Фризьорствео" - II-ра квалификационна степен.

Обучаващият екип в Център по професионално обучение “ТOP BEAUTY” е съставен от преподаватели към Медицински и Софийски университети и водещи специалисти в областта.

За първи път се въвежда професионален чужд език по Козметика и Фризьорство съгласно европейски стандарти.